Systemy BMS

  • Systemy BMS to już standard w budynkach.
  • BMS to również komfort, bezpieczeństwo i pełna kontrola nad wszystkimi instalacjami w budynkach. 
  •  Normy europejskie zobowiązują do stosowania rozwiązań zmniejszających zużycie energii.
  • Sterujemy instalacjami zużywającymi najwięcej energii: Centrale wentylacji-klimatyzacji, węzły chłodu, węzły ciepła, oświetlenie.
  • Monitorujemy systemy rozdzielnic elektrycznych i liczniki zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu.
  • Tworzymy systemy monitoringu zdalnego.

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem, dobierzemy system na miarę potrzeb.